Milas Çizgi Gazetesi

İl Koordinasyon Kurulu’ndan Yeni Pandemi Kararları

İl Koordinasyon Kurulu’ndan Yeni Pandemi Kararları
Süt Birliği
229 okundu Okundu
08 Mart 2021 - 15:47
Süt Birliği

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplanarak, Muğla genelinde eğitim, sağlık, turizm, toplu taşıma, yeme-içme sektörü, dernek, kuaför, esnaf (market, bakkal, kasap, ayakkabıcı vb.) oyun ve eğlence yerleri, hamam, sauna ve masaj salonlarında alınması gereken önlemler görüşülerek yeni kararlar alındı.

Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Muğla genelinde alınması gereken önlemler görüşerek yeni kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

– Önümüzdeki normalleşme sürecinde hizmete girmesi uygun görülen işletmelerde (restoran, lokanta, kahvehane, çay bahçeleri vb.) Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi doğrultusunda tüm tedbirlerin alınmasının sağlanmasına,

–  Tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesine,

–  Her alanda sosyal mesafeye, hijyene dikkat edilmesi, kalabalık ortamlara girilmemesine,

–  Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlarda girişte HES kodu sorgulamasının yapılmasına,

–  Hastalığın yayılmasında etkili olan teması artıracak ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajların ulusal medya ve sosyal medya kanalları kullanarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla vatandaşların farkındalığının arttırılmasına,

–  İlde tüm kamusal alanlara, kurum ve kuruluşlarda ve toplu taşıma araçlarında uygun yerlere, Belediyelerce billboardlara, Bakanlık web sayfasındaki bilgilendirici mesajların olduğu afiş ve broşürlerin asılmasına,

–  Turizm mevsiminin yaklaşması nedeniyle, kamusal alanların girişinde (Kapalı mekanlar olan banka, PTT, Belediye binası ve ek hizmet binaları, market, pasaj, işhanı, AVM, vb.) içeride aynı anda bulunabilecek ve bulunan kişi sayısını gösteren tabela asılmasının ve girişlerin kontrollü olarak sağlanması, bu alanlarda bulunacak kişilerin girişte maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hijyen konularında bilgilendirilmeleri, kapalı alan metrekaresine uygun sayıda kişi alımı, bina dışında sosyal mesafeye uygun bekleme alanı oluşturulması, resmi kurum ve kuruluşlara başvuruların yüksek olacağı tahmin edilen dönemlerde veya günlerde olası bulaşı engellemek üzere kurumsal ilave tedbirlerin alınmasına,

–   Pazar alanlarına girişte aynı anda alanda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılmasının ve girişlerin kontrollü yapılması, bu alanlarda uygun şekilde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin düzenli olarak kontrol edilmesine,

–   Her türlü iletişim yolu ve araçları ile vatandaşların şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarında bilgilendirilmesi, terminallerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme anonslarının yapılmasının sağlanmasına,

–  Cezaevi, huzurevi, engelli bakım merkezi, geri gönderme merkezi, kamp gibi ilde mevcut tüm toplu yaşanan alanlarda çalışan tüm personele 10 günden az olmamak kaydı ile uygun koşullarda, 14 gün izolasyon uygulanması ve izolasyon süresinin sonunda yapılan PCR testi sonucu negatif bulunan ve yakın çevresinde bilinen bir vakanın temaslısı bulunmayan kişilerin çalışmaya başlamasına,

–  İlimizde yüz yüze olarak eğitime başlanan yerler ile eğitime başlanan tüm okullarda, olası bulaş riski açısından Toplumda Salgın Yönetimi rehberinde belirtilen tedbir ve uygulamaların değerlendirilmesi, okul yönetimi tarafından hazırlanan okul durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde işbirliğinin geliştirilmesine,

–  Açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, ayrıca İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarında denetimlerin, titizlikle Kaymakamların koordinasyonunda salgın denetim ekiplerince yapılmasına,

– İlimizde dernek lokallerinin ve kıraathane ile çay bahçelerinin öngörülen şartları sağlamak koşuluyla, akşam 19.00’a kadar açık olmasına, sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde, kahvehane ve kıraathanelerde, çay ve kır bahçelerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile birlikte esnaf odaları ve ilgili dernek yönetimleri tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına;

– Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) Kaymakamların koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile birlikte esnaf odaları tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına;

– İlimizde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerlerinin, Kaymakamların koordinasyonunda; salgın denetim ekipleri ile birlikte esnaf odaları tarafından da gerekli denetimlerin yapılmasına;

– İlimizdeki internet Kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

– Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek ancak, tekel büfeleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalacaktır.

–  Çıkış, varış ve güzergâh illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri hali hazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesine,

– Çıkış, varış ve güzergâh illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmamasına, ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,

– İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 14.00-18.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,

– İlimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla 30 kişi ile sınırlandırılmasına, evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmemesine,

– Hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerlerinin 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilmelerine,

– Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki bu işyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilmelerine,

– İçişleri Bakanlığı 21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelgesinde açıkça belirtildiği üzere dans oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmemesine,

– Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bulaş riskini önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesine sebep olacak lokma dağıtımı, yemek dağıtımı vb. organizasyonların ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına,

– Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımın en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılmalarının devam etmesine,

– Kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz bu süreçte biran evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için ilimiz risk grubuna göre belli şartlarla işyerleri açılan esnaflarımızın Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun Rehberinde yer alan kural/tedbirlerle faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan dinamik denetim faaliyetlerinde açılan işyerlerinin başta %50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerinin haftada en az bir kez olacak şekilde Kaymakamların koordinasyonunda, İlçe salgın denetim ekiplerince denetlenmesinin sağlanmasına,

– İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 1184327 sayılı yazılarında bahse konu; Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan İlimizde, yabancı ziyaretçi potansiyeli göz önüne alınarak; asgari düzeyde personel görevlendirilerek, maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servis ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması ve hijyen kurallarına uyulması koşuluyla müze ve ören yerlerinin Pazar günleri de 09:00-18:00 saatlerinde ziyarete açık olmasına karar verildi.

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Araç çubuğuna atla