Milas Çizgi Gazetesi

Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Süt Birliği
Okundu
09 Haziran 2021 - 14:21
Süt Birliği

Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu tamamlandı. 9 ana, 8 de ek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, İmar Komisyon Raporları da görüşüldü.

Meclis’in açılışında konuşan ve yeni haftanın ilk gününde meclis toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, meclis gündemlerini üyelere oylatarak oturumu açtı. Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda 9 ana, 8 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“İKİNCİ OTURUM CUMA GÜNÜ”

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından gündem dışı söz alarak konuşan Meclis Üyesi Şakir Özdemir, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’nde imam Mustafa Demirkan’ın sözlerine yönelik CHP ve İyi Parti grupları adına ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıların üzüntü ve endişeyle takip edildiği ifade edilen açıklamada, “İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz.” denildi. Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumu, 11 Haziran Cuma günü toplanarak ana gündem maddelerinden 7. ve 8. maddelerin; ek gündem maddesinde bulunan 7. maddenin görüşülerek karara bağlanması hususunda tamamlandı.

Milas Belediye Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumunun görüşülen ve karara bağlanan tüm gündem maddeleri şöyle:

– İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 586 ada 10 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı 104 ada 13 parseli (162,62m2)  satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– İlçemiz Selimiye Mahallesi 359 ada 34 parsel maliki, parseline şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı 359 ada 38 (0,72m2)  ve 39 parseli (50,48m2)  satın alma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– Abdülhadi Yılmaz’ın; İlçemiz Güllük Mahallesi 300 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazının kuzeyinde imar planında yol olarak gösterilen alanın 300 ada 2 parsel mülkiyetinde kalması sebebiyle kamulaştırma işlemi yapılmadığından bahse konu taşınmazının yol hizmetinden faydalanamadığını, yolun kurumumuzca kamulaştırılmamasından kaynaklı binasında bağımsız bölüm sayılar ile ilgili mağduriyet yaşanılması sebebiyle,  bahse konu 300 ada 2 parsel mülkiyetindeki ve imar planında yol olarak görünen alanın kamulaştırılması ve mağduriyetinin giderilmesi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– Raşit Özen’in; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 803 ada 635 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalmakta olan 305,22m2 arsa vasıflı taşınmazının 2012 yılında yapılan Belediyemizce onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında tamamının yeşil alanda kalmış oluğunu öğrendiğini, imar plan değişikliği ile konut alanı olan parselinde oluşan mağduriyetinin Belediyemize ait konut alanında kalan eşdeğer bir parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün, İlçemiz Selimiye Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan 353 ada 2 parselde kayıtlı Belediyemiz hissesinin İmar Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Taksim Sözleşmesi ile Hazineye bedelsiz devrinin sağlanması talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– Zabıta Müdürlüğünün; İlçemiz Ören, Boğaziçi ve Güllük Mahallelerinde yaz aylarında kendi üretmiş oldukları el ürünlerini satabilmek için hanımeli stantları kurulması ile ilgili stant ücretinin belirlenmesi talebi maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

– Zabıta Müdürlüğünün; İlçemizde kurulmakta olan Pazar yerlerinde üretici, manav, tuhafiye, hırdavatçı, zücaciye, kurucu, bakkaliye, şarküteri, çiçekçi, tavukçu, fideci vb. iş kollarında stant açabilmek için müracaatta bulunan pazarcılar için Pazar yeri tahsis ücretlerinin belirlenmesi talebi maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

– Eray Erol Vekili Av. Ayşegül Kara Erol’un; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 363 Ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon’un ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.

– Ahmet Satı’nın; İlçemiz Güllük Mahallesi 2271 parsel nolu taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait 295 ada 7 parseli (83,76m2)  satın alma talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon’un uygun bulması ardından oy birliği ile kabul edildi.

– İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı ve Şevketiye Mahalle Muhtarlarının Menteş Mahalle sınırlarının yeniden tespiti hakkındaki 05.04.2021 tarih 2021/111 sayılı Belediye Meclis kararına yapmış oldukları itirazın görüşülmesi maddesi yeniden değerlendirilmek üzere ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.

– Rauf Karacan’ın; İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi tapunun 251 parsel numarasında kayıtlı imar planında konut alanında kalan taşınmazının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapma talebinin görüşülmesi maddesi Komisyon’un ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi

– İlçemiz Güllük Mahallesinde bulunan park alanlarından uygun görülen birine vefat eden “Bensu Narlı” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

– İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulamam İmar Planında belirlenmiş olan plan notu değişikliği talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

– İYİ Parti Meclis Üyesi Gürsel İnce’nin; İlçemizde açılacak olan yeni cadde veya sokaklardan uygun görülenlere Cumhuriyet tarihimizin önemli devlet ve siyaset adamlarından Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş isimlerinin verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

2021 HAZİRAN AYI MECLİS EK GÜNDEMİ:

– Eylem Açıkgöz’ün; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 Ada 8 parselde kayıtlı 500,00m2 yüzölçümlü parselinin içinden yol geçmesi nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait 1024 ada 2 parselde kayıtlı 627,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas edilmesini, takas edilememesi halinde kamulaştırma yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

– Akın Hazır Beton İnş.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 41 parselde kayıtlı  14.270,00m2 ve 83 Ada 2 parselde kayıtlı 15.529,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlarının imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından Belediyemiz tasarrufunda bulunan konut imarlı araziler ile takas talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Kıyıkışlacık Mahallesi Bütüncül 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan ekli paftada sunulan 51K-IC Paftanın ,  planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları geçerli olmak üzere , Meclis kararı ile uygun bulunması halinde Meclis kararının kabul edildiği tarihten itibaren  onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olarak kabul edilmesi ve bu pafta sınırları içindeki işlemlerin bu plan üzerinden yürütülmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporu’nun görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

– Solmaz Mim.Müh.İnş.Taah.San ve Tic.Ltd.Şti. nin; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 3562,4244 ve 168 Ada 2 parsel alanındaki park alanı ile ilgili projenin imalat masrafları ile müteahhitlik hizmeti ve şantiye şefliği hizmetini bila bedel ile,  park adının ATATÜRK Parkı olması şartı ile yapma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

– İlçemiz Hayıtlı Mahallesi, 348 ada 31-32 parseller ve 466 ada 130 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Konut Alanı ve Yaya Yolu Düzenlenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ( PİN:UİP-48939179) 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

– İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun 366 ada 35-36-37 ve 71 parsellerde yapılacak olan imar uygulamasının gerçekleşmesi ve imar durumu alınabilmesi için bu alanda bulunan 49L-IId nolu imar paftasının mülga Güllük Belediyesinin itirazlar sonucunda işleyip kullandığı şekli ile değerlendirilmesi ve parsel maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili talebin 3194 sayılı Yasanın 8 nci maddesi uyarınca incelenerek karar alınması talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

– 2021/34 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde alınacak olan yol bozma ücretleri ile ilgili tarife belirlenmiş olup, Kamu kuruluşları ve kamu kuruluşlarının yüklenicileri tarafından ilçemiz sınırları içerisinde yapılan alt yapı çalışmalarında alınacak olan yol bozma ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi, maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

– Serhat- BCM İş Ortaklığının; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 238 Ada 1 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan taşınmazının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre konut altı ticaret ( dükkan) yapma talebinin görüşülmesi maddesinin İmar Komisyonu’na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Araç çubuğuna atla