Milas Çizgi

Müfit Demirkol - AİT TÜM YAZILAR
DEVLET GÜVENCESİ

DEVLET GÜVENCESİ

Devletin öncelikli görevleri, halkın güvenliğini sağlamak, adaleti uygulamak, ekonomiyi yönetmek, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri sunmak ve ulusal güvenliği korumaktır. Ülkemiz de vatandaşların birtakım görevleri olduğu gibi devletlerin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. ...

GÜNEYDOĞU ANADOLU’MUZUN DURUMU (!)

GÜNEYDOĞU ANADOLU’MUZUN DURUMU (!)

Suriye’ye, Irak’a ve İran’a komşu olan güneydoğu Anadolu’muzun insanlarının bu gün içinde bulundukları durum içler acısıdır. Sanki sıkı yönetim varmış gibi, bir saçmalığın başka bir şekli olan OLAGAN ÜSTÜ HAL uygulaması güneydoğu insanımızın çok büyük bir sıkıntı kaynağıdır. İşsi...

GÜNEY KOMŞUMUZ SURİYE

GÜNEY KOMŞUMUZ SURİYE

911 kilometrelik kara sınırı bulunan iki komşu ülkenin arası tarihsel süreçte genellikle gergin geçmiştir. Türkiye’ye göre Suriye teröre ev sahipliği yaptığı, su kaynaklarının paylaşımında sorun çıkardığı ve coğrafik olarak Türk toprak bütünlüğüne müdahalede bulunduğu için “...

DEVLET VE VATANDAŞIN İŞ BİRLİKTELİĞİ

DEVLET VE VATANDAŞIN İŞ BİRLİKTELİĞİ

Son yıllarda genel olarak ulus bilincinin ve ulus devlet anlayışının yükselişe geçmesi söz konusudur. Tanık olunan bu yükselişin, devlet ile vatandaşlık arasındaki ilişki çerçevesinde vatandaşlığa da önem kazandırması makul bir beklentidir. Zira vatandaşlık statüsü, devlet anlayı...

VAZGEÇMEDİKLERİMİZ…

VAZGEÇMEDİKLERİMİZ…

Büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisinde; “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Artık Türk...

LAİKLİK NEDİR…?

LAİKLİK NEDİR…?

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunan ilkedir. Din, vicdan ve ibadet hürriyetinin güvencesi olması yanında, aklın, bilimin, hukukun üstünlüğünün esas al...

SİYASETTE SAHTEKARLIK (!)

SİYASETTE SAHTEKARLIK (!)

Siyasi emellere ulaşmak için meşru araçlar olarak kullanılan gizlilik ve kandırma, yani kasıtlı sahtekârlık ve açık yalan, yazılı tarihin en başından itibaren yaşamımızda olmuştur… Doğruculuk hiçbir zaman siyasi erdemler arasında sayılmamış, yalanlarsa her zaman siyasi meselelerd...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmi anayasası olan 1924 Anayasası ile millet egemenliğine dayalı demokratik ve laik bir modern devletin inşası gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet tarihimiz açısından bir temel sağlayan bu anayasa, siyasal kurumları meydana getirdiği gibi cumhuriyet kül...

MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET

MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET

Muhalefet, bir veya daha fazla siyasi parti veya diğer örgütlü gruplardan oluşur ve bir şehir, bölge, devlet, ülke veya diğer siyasi birimde siyasi kontrolü elinde tutan hükümete, partiye veya gruba, öncelikle ideolojik olarak karşı çıkar. Karşıtlık derecesi siyasi koşullara göre...

ALTI OK (!)

ALTI OK (!)

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren bir siyasi partidir.1927’de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki ü...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.